Kommunepsykologen

Beskrivelse

(Foto: Lillesand kommune)

Kommunepsykolog Jens Tennebø Jensenius arbeider først og fremst opp mot ansatte og med prosjekter internt i kommunen; ikke med behandling av pasienter. Du som innbygger i Lillesand kommune kan likevel få én rådgivende samtale med kommunepsykologen, om et hvilket som helst tema der en tenker kommunepsykologen kan bidra.

Kommunepsykologen har taushetsplikt og kan ved behov hjelpe deg med å finne riktig tjenesteinstans i kommunen. Trenger du kontakt med en behandlende psykolog så må ta dette opp med din fastlege; det kan ikke kommunepsykologen hjelpe deg med.

Kommunepsykologen bidrar gjerne i temamøter for foreninger, arbeidsplasser eller foreldregrupper. Så lenge temaene er innenfor hovedoppgavene som er beskrevet under koster det ikke noe.


Hvis du ønsker en avtale
:

Mob.: 97 10 11 37

Epost: jenjen@lillesand.kommune.no

(I henhold til personopplysningsloven så er vi pliktige å opplyse om at hvis du bruker epost så skal det kun være for å be om av avtale med kommunepsykologen. Du skal ikke skrive noe personlig i eposten siden det vil være brudd på personvernet ditt.)

Kommunepsykologens hovedoppgaver er innen temaene:

  • Forebygging og helsefremming.
  • Planer og prosjekter
  • Intern fagstøtte

Forebygging og helsefremming handler om tiltak og tilbud for spesifikke målgrupper eller større befolkningsgrupper, med tanke på å unngå eller bremse utviklingen av psykiske plager og lidelser. Eksempler er kurs i mestring av angst, temamøter for foreldre, foredrag for foreninger. 

Planer og prosjekter handler om utvikling av kommunens tjenester, for eksempel Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), Helsefremmende Barnehager og Skoler (HBS) og Aldersvennlige Lokalsamfunn. 

Intern fagstøtte består i internundervisning, gruppeveiledning, og konsultasjon (enkeltstående rådgivningssamtaler eller medvirkning i brukermøter).

Kommunepsykologen er formelt plassert under kommunalsjef for Sektor for helse og kultur, men bidrar også innenfor Sektor for skole og barnehage.

Publisert
18.09.2019
Sist endret
18.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker