Kommunelegen - smittevernlegen

Beskrivelse

Når det gjelder smittevernsarbeidet i kommunen så er smittevernlegen = kommunelegen.

Vaksinasjon:

Kommunens helsesøstre utøver forbyggende vaksinasjoner etter barnevaksinasjonsprogrammet. Fastleger og institusjonene vaksinerer egne pasienter mot sesonginfluensa. Reisevaksinering utøves av fastlegene og helsesøstrene i den grad helsestasjonen har kapasitet.

Smitteforebygging og krisehåndtering:

  • Ledende helsesøster har det dgl. driftsansvar for tuberkulosearbeidet. Kommunelegen er veileder.
  • Kommunelegen overvåker helseinstitusjonenes infeksjonskontrollplaner og evt. endringer i planverket skal forelegges kommunelegen.
  • Kommunelegen har ansvar for smittevernplanen.
  • Kommunelegen overvåker smittesituasjonen i kommunen (MSIS melding, telefonisk mv.)
  • Fastleger, legevakten, helseforetak og helsesøstre m.fl. har meldeplikt til kommunelegen ved allmennfarlig smittsom sykdom eller mistanke om smitte til flere personer («utbrudd»).
  • Kommunelegen igangsetter håndtering av smitteutbrudd, og benytter i dette arbeidet fastlegekontorene, helsesøstre og annet personell avh. situasjon.
  • Smittevernlegen igangsetter smitteoppsporing.
  • Kommunelegen/smittevernlegen er rådmannens med. faglige rådgiver i krisesituasjoner. 
Publisert
06.06.2012
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker