Kommunal bolig - vedlikehold og skader

Beskrivelse

Vedlikehold og skader på kommunal utleiebolig

Leietaker har ansvaret for innvendig vedlikehold i en kommunal bolig, jf husleiekontraktens § 6.4.

Melding angående feil/mangler ved kommunal utleiebolig må gjøres skriftlig
(se skjema).

Skjema:

Melding angående kommunal utleiebolig

Annet

Eier:

Enhet for bygg og eiendomsforvaltning v/boligansvarlig


Publisert
29.10.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker