Kommunal bolig - vedlikehold og skader

Beskrivelse

Vedlikehold og skader på kommunal utleiebolig

Leietaker har ansvaret for innvendig vedlikehold i en kommunal bolig, jf husleiekontraktens § 6.4.

Melding angående feil/mangler ved kommunal utleiebolig må gjøres skriftlig
(se skjema).

Skjema:

Melding angående kommunal utleiebolig

Annet

Eier:

Enhet for bygg og eiendomsforvaltning v/boligansvarlig


Publisert
29.10.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker