Kommunal bolig - oppsigelse

Beskrivelse

Oppsigelsestiden for kommunal bolig er 1 måned.

Skjema Oppsigelse av bolig fylles ut og sendes:

Lillesand bygg- og eiendomsforvaltning
Postboks 23
4791 Lillesand

Annet

Eier:

Enhet for bygg og eiendomsforvaltning v/boligansvarlig


Publisert
11.01.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker