Kommunal bolig - oppsigelse

Beskrivelse

Oppsigelsestiden for kommunal bolig er 1 måned.

Skjema Oppsigelse av bolig fylles ut og sendes:

Lillesand bygg- og eiendomsforvaltning
Postboks 23
4791 Lillesand

Annet

Eier:

Enhet for bygg og eiendomsforvaltning v/boligansvarlig


Publisert
11.01.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker