Veterinær - vaktordning

Beskrivelse

Veterinærvakten er en nødvendig del av den samlede beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

Kommunene har ansvaret for at nødvendig veterinærhjelp er tilgjengelig utenom vanlig arbeidstid landet over.

Privatpraktiserende veterinærer bemanner den kliniske veterinærvakten, som bygger på en avtale mellom kommunene og Den norske veterinærforening.

Det kan forekomme bytte av vakter. Ring da 37024805 der du møter en telefonsvarer med oppdatert vaktinformasjon.

Veterinærvakten kan bli kontaktet av både privatpersoner og offentlige myndigheter som Mattilsynet, toll og politi ved behov for å få dyr undersøkt eller avlivet.

Annet

Eier:

Jord- og skogbrukssjef


Publisert
03.02.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker