Kjernegrupper (SLT)

Beskrivelse

Kjernegruppa er et tverrfaglig individrettet samarbeid rettet mot ungdom i risikosonen. Teamet består av SLT-koordinator, en repr. fra barnevernet, en repr. fra politiet, samt helsesøster og rådgiver på skolen der ungdommen går.

Målgruppe

Kjernegruppene er for foreldre, ungdom, eller andre som er bekymret for en ungdoms utvikling. Det kan dreie seg om skoleskulk, adferd/oppførsel/holdninger, bekymring for kriminalitet, omgangskrets, rusbruk, eller problemer med grensesetting.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foresatte/ungdom;
som ønsker hjelp av kjernegruppa eller ønsker mere informasjon kan kontakte: SLT-koordinator Lise Håvemoen tlf: 90645895 
Ta også gjerne kontakt med skole, skolehelsetjenesten, politi, barnevern dersom det er mere naturlig.

Fagfolk/andre;
som er bekymret for ungdom bør først ta dette opp med foresatte og ungdommen selv. Den som introduserer kjernegruppa for en familie sørger for at samtykkeskjema signeres, og tas med på første møte. Koordinator for møtene er SLT-koordinator Lise Håvemoen tlf:90645895

Saksbehandling

Kjernegruppa skal være et lavterskeltilbud og ungdommen med foresatte som meldes opp skal få tilbud om avtale så snart det lar seg gjøre, og senest innen 14 dager.


Annet

Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen


Publisert
25.06.2010
Sist endret
18.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker