Honnørkort

Beskrivelse

NAV-kontoret utsteder et spesielt legitimasjonsbevis til uførepensjonister, blinde og mottaker av uførestønad (uføregrad 50% eller mer) . 

Legitimasjonsbevis må forevises sammen med annen legitimasjon når du skal kjøpe honnørbillett. 

Publisert
13.01.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker