Helsestasjon 0-5 år

Beskrivelse

Helsestasjonen 0-5 år, består av helsesykepleier (tidligere helsesøstre), jordmor, lege og fysioterapeut.

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Kontaktinformasjon -
Lillesand helsestasjon
Sted: Helsehuset, Storgata 1B, 3.etg. (Lillesand)
Telefon: 99110539/37 26 15 80
Åpningstid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.30 (Sommertid: 15.05.-14.09. kl. 09.00-15.00) 
Helsesykepleier/ avdelingsleder: Minna Fagge 

Høvåg helsestasjon
Åpningstid: 
Mandag kl. 09.00-15.00
Telefon: 46893250/ 37261580

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Ekstra konsultasjoner avtales etter behov. Helsestasjonsprogrammet er opparbeidet etter anbefalinger fra helsedirektoratet.

Lillesand og Høvåg helsestasjon har egen Fb-side. Følg oss gjerne.

  
Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov


Faste konsultasjoner på helsestasjonen i Lillesand kommune: 

 • Hjemmebesøk til nyfødte av jordmor
 • Hjemmebesøk til nyfødte av helsesykepleier
 • 4 ukers gruppe, helsesykepleier
 • 6 uker helsesykepleier og lege, vaksine
 • 3 måneder helsesykepleier, vaksine
 • 4 måneder fysioterapeut, gruppe
 • 5 måneder helsesykepleier vaksine
 • 6 måneder helsesykepleier og lege
 • 8 måneder helsesykepleier, gruppe
 • 10 måneder helsesykepleier
 • 12 måneder helsesykepleier og lege, vaksine
 • 15 måneder helsesykepleier vaksine
 • 18 måneder helsesykepleier/gruppe
 • 2 år helsesykepleier og lege
 • 4 år helsesykepleier


Samarbeidspartnere: 

 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Familiesenteret
 • Fastlege
 • Barnevern
 • Barnehager
 • Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP)
 • Habiliteringstjenesten (HABU)


NYFØDT

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.

Dersom det er behov for annen mat enn morsmelk, er morsmelkerstatning det eneste alternativet de fire første månedene. Delamming er også bra!

Synes du amming er utfordrende, eller har du noen spørsmål knyttet til amming, så vil helsesykepleier veldig gjerne hjelpe deg!

Vi kan også anbefale https://ammehjelpen.no/ for nyttig informasjon!

Godt sovemiljø er viktig for babyen, også med tanke på forebygging av krybbedød. Se råd om hvordan krybbedød kan forebygges.

Å få et nyfødt barn kan være både fint og utfordrende, på mange måter. Å trøste barnet ditt når det gråter og å gi barnet trygghet er en viktig oppgave som forelder. Denne filmen sier noe om hva barnet ditt trenger og hvordan du kan få hjelp til å møte barnet ditt. 

Les mer om forebygging av ulykker.

Her finner du mer nyttig informasjon.

 

AMMEVEILEDNING

Etter fødsel vil alle helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Synes du amming er utfordrende, eller har du noen spørsmål knyttet til amming, så vil helsesykepleier veldig gjerne hjelpe deg!

Hvis du ønsker kan du lese mer om amming

Helsedirektoratet: «Hvordan du ammer ditt barn»

Vi kan også anbefale ammehjelpen.no for nyttig informasjon!

Her finnes blant annet UNICEFs informasjonsbrosjyre om amming på mange ulike språk.


VAKSINERING 

Vaksinasjon av barnet er en del av helsestasjonsprogrammet som vi anbefaler alle å følge. Her kan du lese mer om barnevaksinasjonsprogrammet som tilbys på helsestasjonen.


ERNÆRING/ KOSTHOLD

Se helsedirektoratets anbefalinger for mat til spedbarn. Denne finnes i flere språk.

Andre anbefalte sider gir generelle råd om trygg mat, og har konkrete kostråd for gravide, ammende og barn.


SØVN

Søvn er viktig for barnets utvikling, både mengde søvn og søvnkvalitet spiller en rolle. Fra ca 3 måneders alder kan foreldre lære barnet sitt gode søvnvaner.

Her kan du lese mer om barn og søvn og få veiledning hos din helsesykepleier

Foreldrerådet har flere gode Podcast. Søk på søvn.


MOTORISK UTVIKLING

Les om barns motoriske utvikling.

Anbefalinger for å forebygge skjevt hode og favorittside.

 

FOREBYGGING AV ULYKKER OG SKADER

Les om sikring av barn i bil. 

Les mer om og søk på «Ulykker og skader barn».

 

Anbefalte nettsider:

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/

http://www.helsedirektoratet.no

http://www.folkehelseinstituttet.no

http://www.helsestasjonstjenesten.no

http://www.helsenorge.no

http://www.voksneforbarn.no/

http://barnirusfamilier.no/

Målgruppe

Gravide, barselkvinner, foreldre til nyfødte, barn i alderen 0-5 år. Barn og ungdommer opp til 20 år tilhører også målgruppen for helsestasjonen, men som oftest gjennom skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom. 

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 30.11.2015 13:11:01
Oppdatert: 30.10.2018 16:14:24

Publisert
15.08.2017
Sist endret
31.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Retningslinjer