Helsefremmende hjemmebesøk

Beskrivelse

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til alle 80-åringer som ikke har omsorgstjenester. Hensikten med besøket er å få en samtale om det som fremmer helse og livskvalitet. Den som får besøket kan i stor grad styre det som blir tatt opp. Aktuelle temaer kan være: egne ressurser, interesser og aktiviteter, sosialt nettverk, fysisk og psykisk helse, ernæring, medikamenter, trygghet i hjemmet. Det er også mulig å få informasjon om forskjellige tilbud/aktiviteter i kommunal, privat og frivillig sektor.

Besøket utføres av fagkyndig helsepersonale som har taushetsplikt. Det skrives et kortfattet journalnotat i etterkant av besøket. 

Målgruppe

Eldre hjemmeboende som fyller 80 år i løpet av året, og som ikke mottar omsorgstjenester.

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle som fyller 80 år i løpet av året og som ikke mottar kommunale omsorgstjenester, blir kontaktet av kommunen pr. brev på vinter- eller vårparten. Tilbudet er frivillig.

Andre eldre som ikke mottar omsorgstjenester og ønsker et slikt besøk kan gjerne ta kontakt. 

Kontaktinfo:

Avdeling for tjenestekontor

ved Anna-Birna Olafsdottir

Tlf. 95002841

Publisert
06.02.2018
Sist endret
11.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker