Hagevanning - restriksjoner

Beskrivelse

I perioder om sommeren med lite nedbør kan kommunen innføre hagevanningsrestriksjoner. Dette er nødvendig for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning.

Det er viktig at alle overholder kommunens hagevanningsrestriksjoner!

Restriksjoner vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside under viktige meldinger og i den lokale presse. 

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker