HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere (gratis)

Beskrivelse

Alle uvaksinerte kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Tilbudet er midlertidig og varer en to-årsperiode, fra høsten 2016 til utgangen av 2018.

Oppstart av programmet er november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

Timebestilling: tlf. 99 11 05 39

Oppmøte på Helsehuset/ helsestasjonen; adressen er Storgata 1b. i 3. etasje.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Publisert
26.10.2016
Sist endret
07.02.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker