Gravearbeid i Lillesand kommunes veier

Beskrivelse

Gravereglene gjelder for graving i kommunal veg i Lillesand kommune. Alle som skal grave i offentlige gater, veger eller plasser må skriftlig søke Lillesand kommune om gravetillatelse.

Retningslinjer for gravearbeid i kommunal vei i Lillesand kommune

Private som har behov for graving i kommunale veger må søke om gravetillatelse gjennom et autorisert firma. Gravingen utføres fortrinnsvis i asfaltsesongen og firmaet er ansvarlig for grøften inntil den blir asfaltert.

Søknad om gravetillatelse

Ferdigmelding for gravetillatelser

Betalingsgebyr finner du her.

Annet

Eier:

Fagleder for Miljø og samferdsel


Publisert
13.09.2010
Sist endret
23.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker