Gatemusikanter - dagstillatelser

Beskrivelse

Det blir kun gitt ut dagstillatelser for gatemusikanter, og tillatelsene fåes i kommunetorget.

Lillesand sentrum er delt inn i fire soner:

  1. Havnetomten
  2. Emil Knutsenplass
  3. Rådhusparken
  4. Ketil Moesplass

Sonekart for gatemusikanter

Det kan maksimalt være en musikant i hver sone.

Gatemusikanter kan bli tildelt spilletid på 240 minutter pr. dag.

Det tillates ikke høytalere/forsterkere for gatemusikanter.

Gatemusikanten kan spille i en time i samme sone pr. dag før han må flytte seg til ny sone (evt. utenfor indre sentrum).

Annet

Eier:

Fagleder for Miljø og samferdsel


Publisert
15.10.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker