Frivillighetsprisen for Lillesand kommune - retningslinjer

Beskrivelse

(Vedtatt i tjenesteutvalget 20.11.2012)

Retningslinjer:

  1. Frivillighetsprisen i Lillesand kommune etableres og utdeles årlig med virkning fra 2012.
  2. Prisen kan gis til enkeltpersoner, virksomheter og/eller til lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet. (At innsatsen også har vært av forebyggende karakter vil også bli vurdert/vektlagt.)
  3. Disponible midler kan gis i sin helhet til enkeltpersoner, virksomheter og/eller til lag og organisasjoner, eller fordeles på flere.
  4. Juryen består av tre politikere som velges av tjenesteutvalget, og prisen deles ut på den årlige kulturkvelden i regi av Lillesand kommune.

Frist for forslag til kandidater til frivillighetsprisen kunngjøres i lokalpressen.

Alle kan komme med forslag.

For mer informasjon ta kontakt med Avdeling for kultur og fritid (37261500).

Publisert
26.11.2012
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker