Frisklivssentralen

Logo Friskliv

Beskrivelse

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste, med lavterskeltilbud. Vi tilbyr DEG hjelp til endring av levevaner, i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Vi tilbyr DEG hjelp til mestring av psykisk helse. Målet vårt er å styrke DIN kontroll over egen helse.


HVEM KAN DELTA PÅ FRISKLIVSSENTRALEN?

  • Du som står i fare for å utvikle, eller har utviklet livsstilssykdom.
  • Du som har behov for hjelp til å mestre egen helse, og å endre levevaner.

Trenger du drahjelp for å endre levevaner og mestre egen helse? Er du interessert i å høre mer om tilbudene under Frisklivssentralen?

Her finner du en informasjonsbrosjyre.

Her finner du mer om "Folkehelse - aktivitet på resept og kostholdskurs".


Ikke nøl med å ta kontakt:

Tlf. 94133949 (Hverdager 09.00-14.00)


BESØKSADRESSE:

Lillesand kommune, Helsehuset, 1. etasje, Storgt. 1 B, 4790 Lillesand

Kurstilbud og les mer her


Følg oss også på facebook: www.facebook.com/FLSLillesand

Publisert
27.01.2015
Sist endret
04.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker