Familiesenter

Beskrivelse

Familiesenteret er et lavterskeltilbud. I hovedsak er familiesenteret en veiledingstjeneste for foreldre. Tjenesten tar sikte på å forebygge og forhindre uheldig utvikling hos barn og unge.

Familiesenteret skal søke å være kommunens kompetansesenter for familier ved å:

 • Drive generelt og individuelt forebyggende arbeid,
 • Søke å knytte til seg fagpersoner med ulik faglig bakgrunn ved behov.
 • Sikre at ansatte har særskilt opplæring i aktuell metodikk som vektlegger støtte av familiens egen mestringsevne.
 • Har medansvar for å følge opp arbeidet med barn av psykisk syke foreldre.
 • Drive utstrakt tverrfaglig samarbeid med 1. og 2. linjetjenesten og aktuelle frivillige og brukerorganisasjoner.
 • Gjennom Fritid med Bistand bidra til at alle barn og unge i Lillesand får en meningsfyllt fritid.


Familien får relevant hjelp ved at:

 • Foreldre bevisstgjøres på egne muligheter og ressurser
 • Familien får styrket kompetanse til å mestre ulike livssituasjoner.
 • Det oppnås bedre kontakt og mer konstruktiv dialog mellom foreldre og barn.
 • Det gis råd og veiledning ved psykiske vansker og psykososiale problemer, og ved forhold som disponerer for slik utvikling.
 • Tjenester rundt barn og unge er koordinert.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre, barn og unge under 18 år kan ta direkte kontakt med Familliesenteret for å avtale time.

Samarbeidspartnere kan henvise familier til Familiesenteret etter samtykke med familien. 
Der det ønskes gjensidig informasjonsutveksling til beste for familien, møter henviser sammen med familien til første møte.

Besøksadresse:
Helsehuset, 3. etasje
Storgt. 1B
4790 Lillesand 

Telefon:
37 26 15 80

Søknadsfrist

Henvendelser og henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Barn, unge og foreldre som selv tar kontakt, eller blir henvist fra annen instans, får avtale om time umiddelbart,eller senest innen 3 uker.

Annet

Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen.      


Publisert
30.06.2010
Sist endret
13.10.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker