Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Kriterier/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Pris

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fra 1. september 2015 forvaltes denne tjenesten av Birkenes kommune.


Kontaktinfo: Sentralbordet tlf. 37281500 eller epost til postmottak@birkenes.kommune.no

Evt. søknader/ utfylte skjema/ klager sendes til Birkenes kommune, Pb 115, 4795 Birkeland.

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Aktuelle skjemaer:

Skjema for klage på eiendomsskatt

Skjema for søknad om fritak for eiendomsskatt 

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Klagemulighet

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Annet

Opprettet: 20.09.2008 10:30:28
Oppdatert: 29.06.2015 12:09:20

Publisert
05.03.2013
Sist endret
28.10.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker