Egenerklæring om konsesjonsfrihet - skjemaer

Beskrivelse

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense:

SLF-356B


Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom:
SLF-360B

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom:

SLF-359B

Felles link til alle skjemaene på nettsiden til SLF.


Fra 1. september 2015 forvaltes denne tjenesten av Birkenes kommune.

Kontaktinfo: Sentralbordet tlf. 37281500 eller epost til postmottak@birkenes.kommune.no

Evt. søknader/ utfylte skjema/ klager sendes til Birkenes kommune, Pb 115, 4795 Birkeland.

Publisert
06.07.2012
Sist endret
08.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker