Dagsenter Smedmyra - Tildeling av plass

Beskrivelse

Smedmyra er et arbeidstrenings- og aktivitetstilbud for voksne personer med psykisk utviklingshemming i kommunen som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedets tilbud.

Dagsenteret gir arbeid og opplæring innenfor følgende grupper:

 • kjøkken
 • verksted
 • søm/vev
 • båt/fiske
 • makulering
 • matombringing
 • pakke skruer

Det blir også drevet trening i dagliglivets ferdigheter og sosial trening. Det er også en egen gruppe for personer med store hjelpebehov, hvor mål er fysisk trening / sansestimulering og livskvalitet.

Åpningstiden er fra 9.00 til 15.00 mandag - fredag.

Kriterier/vilkår

At søker ikke kan nyttigjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Her finner du Søknadsskjema.

Saksbehandling

3 uker.

 • Søknaden behandles i inntaksgruppa (leder habiliteringstjenesten, leder Smedmyra dagsenter).
 • Inntaksgruppa legger opp videre arbeid i forhold til søknaden
  - innhenting av flere opplysninger i saken
  - skal man trekke inn flere personer i inntaksgruppa i denne saken
  - vurdere behov for prøveperiode og evt. hvor lang denne skal være
 • Ved prøveperioden skal Smedmyra dagsenter jobbe målrettet i forhold til vurdering av søkeren
 • Smedmyra dagsenter gir en innstilling med begrunnelse til inntaksgruppa.
 • Inntaksgruppa behandler søknad og innstilling, og gir en uttalelse.
 • Daglig leder av Smedmyra dagsenter treffer en avgjørelse på delegert myndighet fra leder habiliteringstjenesten.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker.

Annet

Eier:

Habiliteringstjenesten v/konsulent Ellen Berger


Publisert
21.12.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker