Dagtilbud - aktivitetstilbud for personer med demens/kognitiv svikt.

Beskrivelse

Lillesand kommune samarbeider med Levende gård i Høvåg om dagaktivitetstilbud for personer med demens/kognitiv svikt. Levende gård er en godkjent «Inn på tunet» gård. Det vil si tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gård. Tilbudet er åpent mand. tirsd. og torsd. fra kl. 9-14:30. Deltakerne blir kjørt til og fra gården med fellestransport. 

Personer med demens/kognitiv svikt er ofte fysisk spreke og kan ha stor glede av å bruke sine ressurser under trygge og motiverende forhold. På gården er det mulig å delta på aktiviteter knyttet til blant annet dyr, hage, matlaging, div. praktiske gjøremål, turgåing og trening. Frisk luft, sansestimulering og gode samtaler er faste elementer i dagene på gården. Tilbudet skal bidra til meningsfull hverdag med deltakelse, mestring og samvær. Tilbudet kan også være viktig avlastning for pårørende.

Målgruppe

Hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt. Ved ledige plasser, kan andre aktuelle søkere utenom primærmålgruppen, tildeles plass på dagtilbudet. Dette kan f.eks. være ensomme eldre eller andre med behov/motivasjon for ovennevnte aktiviteter.

Pris

Egenandel pr. dag er kr. 100, inklusive frokost, lunsj og transport.

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad skrives på søknadsskjema Søknad om helse og omsorgstjenester. Dette kan lastes ned fra linken over eller fås ved henvendelse til Kommunetorget. Enhet for tjenestetildeling behandler søknader til dagtilbudet. Søker blir kontaktet av saksbehandler når søknaden er mottatt.


Kontaktinfo:

Demenskoordinator Kjersti Tøien 90154471

Rådgiver Anna-Birna Olafsdottir 95002841

Enhet for tjenestetildeling

Publisert
13.11.2018
Sist endret
13.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker