Byggesak - skjemaer

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i byggesaker.

Gjennom ByggSøk kan du sende byggesøknader elektronisk til kommunen. Søker ledes gjennom byggesøknaden og du får hjelp underveis i utfyllingen.

Link til ByggSøk. 

Dersom søknaden leveres elektronisk gjennom Byggsøk reduseres alle gebyrer unntatt dispensasjonsgebyrene med 15 %. Reduksjonen beregnes etter at alle tillegg eller fradrag er medregnet.

Ønsker du likevel å bruke manuelle skjemaer så finner du dem her.

Forhåndskonferanse - informasjon og skjema

Her finner du mer om byggesaksgebyret.

Nabosamtykke/naboerklæring

Publisert
31.01.2012
Sist endret
20.08.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker