Byggesak - skjemaer

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i byggesaker.

Gjennom ByggSøk kan du sende byggesøknader elektronisk til kommunen. Søker ledes gjennom byggesøknaden og du får hjelp underveis i utfyllingen.

Link til ByggSøk. 

Ønsker du likevel å bruke manuelle skjemaer så finner du dem her.

Forhåndskonferanse - informasjon og skjema

Her finner du mer om byggesaksgebyret.

Nabosamtykke/naboerklæring

Publisert
31.01.2012
Sist endret
09.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker