Boplikt ved kjøp av eiendom - egenerklæring om konsesjonsfrihet

Alle eiendomsoverdragelser i Lillesand kommune må behandles, registreres og bekreftes av kommunen, før øvrige papirer kan sendes kartverket i Hønefoss for tinglysning.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender utfylt skjema, med orginal underskrift til Lillesand kommune,  Postboks 23, 4791 Lillesand. 

Søknaden skal blant annet inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen, andel og formålet med kjøpet. Husk underskrift i punkt 6.

Saksbehandling:

Kommunen skal behandle, registrere og bekrefte saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Om det som er oppgitt i skjema er i samsvar med kommunens opplysninger, vil skjema registreres og bekreftes gjennom svar og kvittering. Når bekreftelse er mottatt kan skjøte, hjemmelserklæring og andre nødvendige papirer sendes til kartverket for tinglysning.

Skjema :

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense LDIR – 356B

Se veiledning som ligger ved skjema, for ytterligere informasjon

 

Søknad om konsesjon

Hvis eiendommen er bebygd,  og større enn 100 dekar eller har den mer en 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal egenerklæring LDIR-360 brukes. Da må søknad sendes til Landbrukskontoret i Lillesand/Birkenes kommune – som ligger i Birkenes kommune - Postboks 115, 4795 Birkeland.

Skjema:

Se veiledning som ligger ved skjema, for ytterligere informasjon

Publisert
26.01.2018
Sist endret
23.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker