Beskjæring av trær og busker mot offentlig vei

Beskrivelse

Vi minner om at busker og hekker som vokser utover veg, gang- og sykkelveg og fortau kan hindre frisikt, og skape svært trafikkfarlige situasjoner. Vi ber den enkelte tomteeier kontrollere at ikke trær og vegetasjon vokser inn i offentlig vegareal. I tillegg til at slik vegetasjon går ut over trafikksikkerheten, skaper det problemer for vegvedlikeholdet/snøbrøytingen. Biler og maskiner får ødelagt speil, antenner og roterende lys og vi får problemer med å få brøytet ut vegen.

Her finner du mer informasjon for Lillesand kommune.

I Veglovens § 31 står det at vegmyndigheten kan kreve at trær, busker og annen plantevekst innenfor offentlig vegområde blir fjernet/beskåret på en slik måte at det ikke hinder ferdselen på vegen og vegvedlikeholdet.

Lillesand kommune oppfordrer innbyggerne selv til å beskjære busker og trær. Der hvor dette ikke er utført, vil kommunen foreta maskinell beskjæring der det er nødvendig. Ved å beskjære selv oppnår eier et svært mye bedre resultat.

Da vinteren nærmer seg ber vi derfor publikum fjerne bil- og båthengere o.l. som måtte være plassert på offentlig vegareal, kommunale snuplasser osv. I forbindelse med vintervedlikehold kan det oppstå skader på utstyr som er plassert på slike områder. Normalt sett vil skader som oppstår ikke være gjenstand for erstatning fra vegholder. For å hindre skader på egen eiendom må gjerder, murer etc. merkes godt. Brøytestikker til dette bruk kan fås i begrenset antall ved henvendelse til driftsavdelingen i Lillesand kommune.

Annet

Eier:

Lillesand kommune, driftsavdelingen


Publisert
12.10.2012
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker