Krise og beredskap

Beskrivelse

Ved større ulykker eller kriser er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. 

Lillesand kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Lillesand kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Viktig informasjon knyttet til nasjonal kriseberedskap og nasjonal krisehåndtering finner du på www.kriseinfo.no

Beredskap - Hendelsesområder
HendelseKontaktTelefon
Brann - Utrykning   110 
Politi - Utrykning   112
Ambulanse - Utrykning   113
VA-vakt Vann og avløp 97691072
Brøyting - kommunale veier Brøyte- og strøvakt 99361500
Viltnemnda Ved skadet vilt/ Ettersøkspersoner

37272878/ 
91373755

37274189/
91608208

Ved større hendelser Beredskapsleder 47659999 
Barnevernsvakt   38075400
Aust-Agder fylkeskommune www.austagderfk.no. 37017300
Mattilsynet www.mattilsynet.no 06040
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21077000
Publisert
24.08.2010
Sist endret
06.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no