Beredskap for Lillesand kommune

Beskrivelse

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Lillesand kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Lillesand kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Viktig informasjon knyttet til nasjonal kriseberedskap og nasjonal krisehåndtering finner du på www.kriseinfo.no

Beredskap - Hendelsesområder
HendelseKontaktTelefon
Brann - Utrykning   110 
Politi - Utrykning   112
Ambulanse - Utrykning   113
Etablering av kommunal kriseledelse - større hendelser Beredskapsleder 95744020 
Psykososialt kriseteam Beredskapsleder 95744020
Brøyting - kommunale veier Brøyte- og strøvakt 99361500
Beredskap vann/avløp VA-vakt  97691072
Barnevernsvakt   38075400
Aust-Agder fylkeskommune www.austagderfk.no. 37017300
Mattilsynet www.mattilsynet.no 06040
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21077000
Publisert
24.08.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).