Befolkningsvarsling i Lillesand kommune

Beskrivelse

Vi bruker varslingssystemet Varsling24 for å kunne varsle innbyggere i et geografisk område.

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/ talemelding/ e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon. 

 

For å nå deg som innbygger:

1)     www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse. (Les mer på norge.no.)

Dersom du en eller annen gang har logget inn på en offentlig tjeneste via ID-Porten finnes du i kontakt- og reservasjonsregisteret.

(Ønsker du overhode ikke å motta digital kommunikasjon fra det offentlige må du slette deg: https://www.norge.no/nb/slett-kontaktinformasjon )

2)     www.varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

 

For å nå bedrifter:

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.


Varsling av hele kommunen - befolkningsvarsling

Hvis vi under spesielle omstendigheter har behov for å varsle alle som bor i kommunen, sender vi bare én melding til hver husstand.  Meldingen sendes til husstandens referanseperson (den som er registrert med såkalt Personkode 1 i Folkeregisteret).

Referansepersonen er i ektepar mannen, i samboerpar kvinnen og i registrerte partnerskap eldste partner. I andre tilfeller er referansepersonen den eldste i husstanden eller familien. Les mer her om personkoder ttps://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/89/nb

Dette gjør vi for å begrense antall meldinger, og dermed kunne gjennomføre en varsling til hele kommunen i løpet av kortest mulig tid.

 

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

 

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er alt i orden. Denne oppføringen gjelder for den adressen du er registrert med i Folkeregisteret.

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her:

 https://www.altinn.no/ui/Profile  (Profil, roller og rettigheter)

 

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

 

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
  • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

 

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

 

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.
Publisert
19.02.2019
Sist endret
19.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker