Båtplass kommunal

Beskrivelse

Reglementene for småbåthavnene i Lillesand:

Småbåthavn - tildelingsreglement

Småbåthavn - utleiereglement

 

Annen relevant informasjon:

Avfallsplan for småbåthavner eid av Lillesand kommune

Avfallsplan kart

Avviksskjema småbåthavn

Oversikt over båthavner
StedAntall plasserType bryggeAndre opplysninger
Kaldvell/Heldal ca 30 plasser/-fester Flytebrygge/fjell Begrenset parkeringsplass
Tingsaker 194 plasser + 26 jolleplasser Flytebrygger + jollehavn Parkeringsplass og båtutsettingsrampe
Luntevik 24 plasser Flytebrygge  
Høvåg 28 plasser  Flytebrygge Parkeringsplass
Bergstø småbåthavn     Privatisert i 2002. Tildeling fra kommunal venteliste.
Oreholla 46 plasser Primært flytebrygge  
Kokkenes ca 28 plasser  Båtfeste Parkeringsplass og båtutsettingsrampe
Konsul Hansens brygge 14 plasser  Bøyeplass Begrenset parkeringsplass
Ura/Julebauen 10 plasser  Båtfeste  
Sentrum 27 plasser Flytebrygge  
 Nye Kokkenes 70 plasser Flytebrygge Innskudd +årsleie


Ventelister
Ventelistene er sortert etter ønsket størrelse på båtplass. Det er i kolonnen for ansiennitet du ser hvor mange som står foran deg ved tildeling av de forskjellige plassene.

Navn som er tonet ned (grått), er utenbysbeboere. Beboere i egen kommune prioriteres foran utenbys beboere ved tildeling av ledige plasser.

Det er også mulighet for å sette seg på bytteliste, dersom du ønsker annen plass enn tildelt (unntatt leietakere i Nye Kokkenes). Byttelisten går foran ventelisten.

Ventelistene i Lillesand og Høvåg - oppdatert pr 01.04.2019
Lillesand
Høvåg

 

Vinteropplag - småbåter

Kontaktpersoner:
Tingsaker: Lillesand Motorbåtklubb v/Arvid Sørbø Tlf 37 27 16 02
Kokkenes: Lillesand seilforening 

Kriterier/vilkår

Merk: (§ 11) Ved tildeling av båtplass må båten være registrert på søker og tydelig merket. Registrering skal være i orden 30 dager etter tildeling. 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema gjelder for samtlige kommunale småbåthavner i kommunen, gjelder også for bytte av båtplass og oppføring på venteliste.

Søknadsskjema


For eventuelle spørsmål ta kontakt med Kommunetorget tlf 37 26 15 00 eller e-post: torget@lillesand.kommune.no

Annet

Eier:

Kommunetorget


Publisert
20.08.2010
Sist endret
03.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker