Barnehageplass - redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Beskrivelse

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Dersom husholdningen har en samlet inntekt som er lavere enn vedtatt inntektsgrense, kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dere barn på tre år eller eldre, har dere også rett til gratis kjernetid, 20 timer i uka. Fra august 2019 er det foreslått at dette også skal gjelde 2-åringer.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Om samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldrene har delt omsorg, skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn.

Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlige bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1.august hvert år. Inntektsgrenser vedtas av Stortinget. Foreslått inntektsgrense fra august 2019 er 548 500 kroner.

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene. Kostpenger i kommunale barnehager i Lillesand er 410 kroner i 2019.

Søknadsfrist: 1. juni

Alle søknader blir behandlet i juni med oppdaterte inntektsgrenser.

Begge ordningene kan søkes om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage. Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd. Det gjøres oppmerksom på at moderasjonen gjelder fra og med den første hele måneden etter at fullstendig søknad er levert. Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid vil gjelde ut barnehageåret. Det må søkes for hvert barnehageår.

Søknad vedlagt dokumentasjon sendes til Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand eller leveres direkte i kommunetorget på Rådhuset, innen 1. juni.
Søknaden må være fullstendig med påkrevet dokumentasjon før den behandles, ellers vil den returneres. Hvis du har plass i barnehage i Lillesand, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret.


Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Rådgiver barnehage/skole: Grete M Attwood gremor@lillesand.kommune.no

Rådgiver barnehage: Lene Egeberg lenege@lillesand.kommune.no

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Annet

Eier:

Rådgiver barnehage


Publisert
09.08.2011
Sist endret
11.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no