Arrangementer / utearrangementer i Lillesand kommune - bruk av offentlig rom

Beskrivelse

Å ha ansvaret for store og små arrangementer kan være en omfattende og hektisk oppgave. Ved arrangementer av forskjellig art er det viktig for arrangementsledelsen at lover, regler, søknadsfrister og lignende blir overholdt. Dette er svært viktig; ikke minst i forhold til ansvar for beredskap og håndtering av en evt. krise.

RETNINGSLINJER FOR SALG, AKTIVITETER OG UTEARRANGEMENTER I LILLESAND SENTRUM  skal gjøre det enklere for arrangementsledelsen å peke på områder som må ivaretas ved gjennomføringen, og å synliggjøre ulike lover og regler som må oppfylles.

Under "Aktuelle nettsted" i høyremenyen - finner du aktuelle nettsted og dokumenter som det vises til.

Ansvaret hviler fullt og helt på arrangementsledelsen, men det er et ønske fra myndighetene at denne veilederen skal bidra positivt under forberedelsene og ved internkontrollarbeidet.

Her finner du informasjon om betalingssatser.

Her finner du et søknadsskjema for bruk av offentlig areal.

Her finner du kart.

Publisert
08.11.2010
Sist endret
08.08.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no