Helsestasjon for ungdom

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Det er helsesykepleier og lege tilstede.

Målgruppe

Ungdom opp til 24 år

Pris

Tilbudet er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt helsestasjonen for mer informasjon tlf. 991 10 539

Kontaktinformasjon:
-
Åpen konsultasjonstid hver onsdag kl. 15.00  - 17.00. (Ingen timebestilling)
- Stengt i skolens ferier

Kontaktperson:
Kristin Areklett Tlf. 480 21 514

Besøksadresse:
Vi holder til på helsestasjonen i Helsehuset
Storgata 1B, 3.etg.
4790 Lillesand

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 21.11.2011 14:54:42
Oppdatert: 09.07.2015 14:43:38

Publisert
01.01.2012
Sist endret
31.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker