Barnevernstjenesten (melding til barnevernet)

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Er du bekymret for et barn?

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for å hjelpe deg som er bekymret for et barn.

1) Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra til barnevernet.

2) Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig.

3) Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

4) Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?

Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn 3 måneder.

5) Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

6) Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

7) Får jeg beskjed dersom saken henlegges?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

8) Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe én gang til?

Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

9) Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

10) Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?

Her finner du mer informasjon.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Vår kontaktinformasjon er:

Telefon - 380 75 930

Besøksadresse - Helsehuset , Storgata 1B, 3. etg.

Postadresse -
Barneverntjenesten for Kristiansandregionen
Kristiansand kommune
Dokumentsenteret
Postboks 417 LUNDSIDEN
4604 KRISTIANSAND

Annen kontaktinfo:
- Etter arbeidstid/ i helger/ høytider kan Barnevernsvakta kontaktes på tlf. 38075400. Dette gjelder i hovedsak akutte kriser.

- Alarmtelefonen for barn og unge 116111 er en gratis nødtelefon for barn og unge, og voksne som er bekymret for eller har mistanke om at barn og unge lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 15.00-08.00. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.  

Saksbehandling

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Annet

Opprettet: 22.11.2011 14:52:21
Oppdatert: 06.11.2014 11:52:40

Publisert
01.01.2012
Sist endret
05.01.2016