Vaksine

Beskrivelse

Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

 • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder (se mer om barnevaksinasjonsprogrammet i høyremenyen under overskriften Brosjyrer og dokumenter)
 • andre vaksiner til visse risikogrupper

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Pris

Barnevaksinasjon er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsesøster har taushetsplikt. Du har krav på tolk.

For spørsmål vedrørende barnevaksineringsprogrammet, kontakt:
Helsestasjonen
Helsehuset
Storgt. 1B
4790 Lillesand

Tlf: 991 10 539

Vaksinering av voksne evnt. vaksiner i tillegg til vaksineprogrammet til barn, foretaes ikke i kommunen. 

Ta kontakt med:

 • Grimstad helsestasjon
  Tlf. 37 25 03 86
 • Vaksineklinikken Kr.sand
  Tlf. 38 04 31 35
 • Vaksinasjonskontoret i Kr.sand 
  Tlf. 38 07 54 92

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 01.12.2015 15:02:22
Oppdatert: 29.05.2017 13:58:58

Publisert
01.01.2012
Sist endret
19.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker