Ledsagerbevis for personer med nedsatt funksjonsevne

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Person med funksjonsnedsettelse står som søker (ikke ledsageren) og søker på  ledsagerbevis.

  • Det må foreligge et åpenbart behov for følge, støtte og tilsyn hvor det er nødvendig med ledsager.
  • Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av kultur- og fritidstilbud.
  • Ordningen gjelder uavhengig av om vedkommende er trygdet.
  • Nedre aldresgrense for søkere er seks år.
  • Det skal ikke legges ved bilde i søknaden.

Søknadsskjema med retningslinjer

Ledsagerbevis retningslinjer

Ledsagerbevis søknadsskjema

Vedlegg

Erklæring fra lege om ledsagerbehovet.

Annet

Opprettet: 29.11.2008 19:34:01
Oppdatert: 22.08.2013 12:03:14

Publisert
02.10.2012
Sist endret
15.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Beslektede tjenester