Personvernombud

Beskrivelse

Som innbygger i Lillesand kommune skal du føle deg trygg på at kommunen følger regelverket og beskytter dine personopplysninger. 

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • samarbeide med Datatilsynet.

Lillesand kommune har et personvernombud. Personvernombudet er ingen klageinstans, men skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og skal være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du behøver hjelp i forhold til dine rettigheter.

Selv om personvernombudet er ansatt i kommunen, har personvernombudet en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Personvernombudet er faglig uavhengig, men er organisatorisk plassert i Administrative fellesfunksjoner i Rådmannens stab i Lillesand kommune. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet når det utfører sin rolle. Personvernombudet har taushetsplikt i henhold til Kap. 5 § 18.

Kontaktinformasjon:

Lillesand kommune
v/ personvernombud Cecilia Olweus
Postboks 23
4791 Lillesand

Telefon: 37 26 15 00

Kriterier/vilkår

Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et personvernombud.

Annet

Opprettet: 04.07.2018 15:29:08
Oppdatert: 05.07.2018 16:33:49

Publisert
17.07.2018
Sist endret
12.08.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Brosjyrer og dokumenter