Helsestasjon

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du tilbud om

  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • svangerskapskontroll
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Forebyggende helsearbeid som retter seg mot gravide, spe-/småbarn og deres familier.

Behandlingstid:
-
Tilgjengelig hele året.

Kvalitetsmål:
-
Forebygge medfødte og ervervede sykdommer, tannsykdommer og skader blant barn.
- Fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.
- Utgangspunktet er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Ved foreldreveiledning ønsker helsestasjonen og støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.

Kontaktinformasjon Lillesand helsestasjon:

Avdeling sentrum

Sted: Helsehuset, Storgata 1B, 3.etg. (Lillesand)
Telefon: 99110539 
Åpningstid: mandag - fredag kl. 0900 - 1530 (Sommertid: 15.05 - 14.09. kl. 09.00 - 15.00) 
Helsesøster/ avdelingsleder: Minna Fagge

Avdeling Høvåg 
Sted:
Høvåg skole/legekontor
Åpningstid: Mandag kl. 08:30 - 1530
Telefon: 99110539
Helsesøster: Silge E. Herje


VAKSINASJONER:

- Kombinasjonsvaksinen mot Difteri/ stivkrampe/ Kikhoste/ poliomyelitt/ Hibinfeksjon og pneumokokk-vaskine blir gitt ved 3, 5 og 11 - 12 måneder.
- Rotarix blir gitt ved 6 uker og 12 uker. 
- Meslinger/ kusma/ rødehunde-vaksine blir gitt ved 15 måneders kontrollen.

Link: Barnevaksinasjonsprogrammet

Faste kontroller/ de vanligste konsultasjonene er:
-
Jordmor - første kontakten med familien, 48 t. etter hjemkomst

- Hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte barn, dersom foreldrene ønsker det.

- 4 uker/ nettverksgruppe

- Individuelle kontroller med helsesøster:  3, 5, 9 og 15 måneder.

- Vektkontroll på helsestasjonen (ved 3-4 ukers alder)

- Kontroller m/ lege og helsesøster: 6 uker, 6 måneder, 12 måneder og 2 år. 

Vi kan gi veiledning om:
-
Amming og ernæring
- Stell av sped- og småbarn
- Søvn
- Grensesetting/selvstendighet
- Tannhelse
- Forebygging av ulykker
- Vekst og utvikling
- Språk
- Sykdomsforebyggende arbeid
- Inneklima

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Kriterier/vilkår

Vilkår:
-
Alle som oppholder seg i kommunen har rett til tjenester.
- Etter fødsel gis tilbud til alle.
- Gravide kan henvende seg pr. telefon.
- De som kommer til kommunen kan henvende seg pr. telefon.
- Tjenesten er gratis.
- Det er ingen saksbehandling.
- Nødvendig time settes opp ved henvendelse.

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Lillesand helsestasjon er lokalisert i :
Helsehuset
Storgt. 1B
4790 Lillesand

Tlf: 37 26 15 80/ 99110539

Høvåg helsestasjon:
Høvåg skole
4770 Høvåg

Tlf: 37 27 41 23/ 90669442

Onsdag og torsdag kl. 12.00 - 15.00

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 08.11.2008 14:56:42
Oppdatert: 16.04.2015 10:41:31

Publisert
02.10.2012
Sist endret
15.01.2019