Svangerskapsomsorg

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

- Svangerskapskontroller i samarbeid med primærlege.
- Barselkontroller og hjemmebesøk tidlig.
- Fødselsforberedende kurs.

Vilkår:
Alle gravide som ønsker tjenesten.

Behandlingstid:
- 
Ingen saksbehandling. Henvend deg til nærmeste helsestasjon.

Kvalitetsmål:
- Fremme god helse og forebygge komplikasjoner hos den gravide og hennes barn.
- Gi trygghet til den gravide og graviditeten, fødselen, ammeperioden og foreldrerollen.

Kontaktinformasjon:
Lillesand helsestasjon

Jordmor Camilla V. Hellenes
Tilstede: mandag - fredag kl. 0900 - 1500 
Tlf. 902 01 063/ 991 10 539
e-post: Camhel@lillesand.kommune.no 
Storgata 1B, 3.etg. Lillesand 

Svangerskapskontrollen:
Samtale om svangerskapet, fødsel, amming og barseltid. Samtale og veiledning om fysisk og psykisk helse, og rus.

Barselkontroll:
Prevensjonsveiledning. Undersøkelse av kvinnen etter fødsel ved behov.

Hjemmebesøk:
Jordmor tilbyr hjemmebesøk 1-3 dag etter fødselen.

Fødselsforberedende kurs:
Kurset er gratis og beregnet på den gravide og hennes partner. (Det arrangeres 5-7 kurs pr. år.) Hvert kurs har 3 samlinger.
- En samling v/ jordmor, - fødselen
- En samling med fysioterapeut
- En samling v/ helsesøster – det nyfødte barnet og familien

Omvisning på føden – den gravide tar kontakt og avtaler, kun SSA

Føllingsprøve:
Nyfødtscreening.
Jordmor kan ta føllingsprøve av babyen, ved tidlig hjemreise. (Må tas like etter 2 døgn)

Målgruppe

Gravide og barselkvinner.

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Jordmor har taushetsplikt. Du har krav på tolk.

Kommunens jordmor finner du på:
Helsestasjonen
Helsehuset
Storgt. 1 B, 3. etasje
4790 Lillesand

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 01.12.2015 14:27:55
Oppdatert: 01.12.2015 14:27:55

Publisert
02.10.2012
Sist endret
19.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Beslektede tjenester