Eiendomsskatt - retningslinjer

Her finner du Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Lillesand kommune.

Mer informasjon om eiendomsskatteloven, eiendomsskatt og skjema finner du i høyre.


Kontaktinformasjon:

Fra 1. september 2015 forvaltes denne tjenesten av Birkenes kommune.

Kontakt sentralbord tlf. 37281500 eller send epost til postmottak@birkenes.kommune.no

Evt. søknader/ utfylte skjema/ klager sendes til Birkenes kommune, Pb 115, 4795 Birkeland.

Publisert
17.08.2012
Sist endret
15.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Eiendomsskatteloven