Vannmåler avlesning

Vannmåleren din skal avleses årlig, og målerstanden skal innrapporteres til kommunen innen 15.desember hvert år.

Lillesand kommune sender ut målerkort til abonnentene hvert år i november/desember, med frist for avlesing 15.desember. Avlesing kan skje på tre ulike måter.

Kommunen oppfordrer abonnentene til å kontrollere målerstanden mot fjorårets avlesing. Tall i rødt felt skal ikke innrapporteres. Ta med alle 5 tall selv om det står nuller foran.

Publisert
29.06.2017
Sist endret
27.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker