Vi søker fosterhjem

Barnevernstjenesten søker fosterhjem for enslige mindreårige under 15 år. Vi ønsker trygge voksne med hjerterom og plass til flere familiemedlemmer.

Familien må være forberedt på språklige utfordringer. Tålmodighet og raushet er en forutsetning.

Kommunen tilbyr oppfølgning og veiledning.

For henvendelser:

Send epost til -

veton.beqiraj@kristiansand.kommune.no

trine.krosshus.bessesen@kristiansand.kommune.no

Telefon - 38179391/ 38179333

Publisert
08.06.2016
Sist endret
21.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker