Støttekontakter og besøkshjem

Barneverntjenesten i Birkenes og Lillesand søker engasjerte personer som kunne tenkes seg å være støttekontakter og -eller besøkshjem.

Har du/ dere litt tid til overs som kan gi et barn eller en ungdom en god og positiv opplevelse en ettermiddag eller helg, vil vi veldig gjerne høre fra deg/dere.

Det vil bli krevd utvidet politiattest ved et eventuelt engasjement.

Kontaktperson i barneverntjenesten er: Tora E.B. Grande tlf.46817054

Publisert
24.02.2015
Sist endret
29.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker