Støttekontakter og besøkshjem

Barneverntjenesten i Birkenes og Lillesand søker engasjerte personer som kunne tenkes seg å være støttekontakter og -eller besøkshjem.

Har du/ dere litt tid til overs som kan gi et barn eller en ungdom en god og positiv opplevelse en ettermiddag eller helg, vil vi veldig gjerne høre fra deg/dere.

Det vil bli krevd utvidet politiattest ved et eventuelt engasjement.

Kontaktperson i barneverntjenesten er Kristine Røstad:
Tlf. 38120659
Epost: Post.barnevern@kristiansand.kommune.no

Publisert
24.02.2015
Sist endret
25.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker