Torgplasser, salgsplasser og plass for arrangement

Torg, gatesalg og utearrangementer - leiepriser 2019

- Torgplass pr. mnd. kr 3 000

- Salgsplass pr. dag kr 300

- Salgsplass pr. helg kr 1 000

- Salgsplass pr. uke kr 1 300

- Plasskrevende utearrangement (konsert, show mv) kr 3 000 pr. dag

- Mindre plasskrevende arrangement (del av område, serveringstelt etc.) kr 1.500 pr. dag

 

 Leiepriser for 2018:

- Torgplasser pr. mnd kr. 3.000,-

- Salgsplasser pr. dag kr. 300,- 

- Salgsplasser pr. helg - kr. 1.000,-

- Salgsplasser pr. uke kr. 1.300,- 

- Plasskrevende utearrangementer (konsert, show m.v.) pr. dag kr. 3.000,- 

- Mindre plasskrevende arrangementer (del av område, serveringstelt etc.) pr. dag kr. 1.500,- 

Publisert
10.06.2015
Sist endret
08.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker