Parkering

Parkeringsgebyr/ parkeringsbot

Ny parkeringsforskrift gjeldende fra 01.01.17 som er felles for privatrettslig og offentlig parkering.

Nye satser:  
- Kr. 300,- ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering.
- Kr. 600,- ved parkering over maks tid.
- Kr. 900,- ved parkering på reservert HC-parkering uten gyldig tillatelse. Det samme gjelder ved parkering på stanseforbud, parkering forbud, parkering i kryss på fortau (overtredelse av vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften)


Pris parkeringsplasser Kokkenes kai (
hele året etter merking)

Kr. 10.- pr. time

Kr. 150.- pr. døgn

Publisert
16.02.2014
Sist endret
06.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker