Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Saksbehandlingsgebyr: kr. 4 000

(Satsen er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 2, 2-12)

Publisert
03.01.2014
Sist endret
27.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker