Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Saksbehandlingsgebyr: kr. 4 000

(Satsen er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 2, 2-12)

I 2019 vil det ble gjennomført et forskriftsarbeid for å innføre nye gebyrsatser for tiltaksplaner i forurenset grunn. Forskriftsendringene vil bli behandlet i en egen sak i løpet av 2019.

 

Publisert
03.01.2014
Sist endret
08.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker