Jordlov og konsesjonslov gebyrer

Gebyrsatser for saker etter jordlov og konsesjonslov

Delingssaker etter jordloven: kr 2 000

Konsesjonssaker med føring fra delingssak: kr 2 000

Øvrige konsesjonssaker: kr 5 000

(Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. ledd)

Publisert
03.01.2014
Sist endret
08.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker