Jordlov og konsesjonslov gebyrer

Gebyrsatser for saker etter jordlov og konsesjonslov

Delingssaker etter jordloven: kr 2 000

Konsesjonssaker med føring fra delingssak: kr 2 000

Øvrige konsesjonssaker: kr 5 000

(Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. ledd)

Publisert
03.01.2014
Sist endret
06.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker