Gravemelding gebyr

Behandling av gravemeldinger:

Kostnad pr. behandling: kr 2.500 + forringelsesgebyr på kr 35 pr. meter

Behandling av søknad om trenching i kommunal veg:

Kr. 2.500 + forringelsesgebyr på kr. 70 pr. løpemeter.

Publisert
03.01.2014
Sist endret
20.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker