Gravemelding gebyr

Behandling av gravemeldinger:

Kostnad pr. behandling: kr 2.500 + forringelsesgebyr på kr 35 pr. meter

Behandling av søknad om trenching i kommunal veg:

Kr. 2.500 + forringelsesgebyr på kr. 70 pr. løpemeter.

Publisert
03.01.2014
Sist endret
08.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker