Gravemelding gebyr

Behandling av gravemeldinger:

Kostnad pr. behandling: kr 2.500 + forringelsesgebyr på kr 35 pr. meter

Behandling av søknad om trenching i kommunal veg:

Kr. 2.500 + forringelsesgebyr på kr. 70 pr. løpemeter.

Publisert
03.01.2014
Sist endret
20.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker