SFO betalingssats

SFO Betalingssatser 2019

Timer pr. uke Pris pr. måned

Inntil 10 timer pr. uke

Kr. 1.775.-

11-14 timer pr. uke

Kr. 2.333.-

15 timer eller mer pr. uke

Kr. 2.885.-
Publisert
25.12.2013
Sist endret
08.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker