Barnehage betalingssats

For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3.

Pris pr. måned 2019
Barnehageplass 50% kr. 2.010
Barnehageplass 60% kr. 2.270
Barnehageplass 80% kr. 2.730
Barnehageplass 100% kr. 2.990
Kost (ved 100% i kommunal barnehage) kr. 400


Fra høsten 2018 (nytt barnehageår) vil vi ikke lenger ha 50 % plasser (nye vedtekter).

Felles søknadsskjema og mer informasjon om barnehageplass finnes her.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:  

Felles søknadsskjema og mer informasjon om redusert foreldrebetaling finnes her.

Publisert
20.01.2014
Sist endret
10.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker