Barnehage betalingssats - Lillesand kommune

Barnehage betalingssats

For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3.

Pris pr. måned
Barnehageplass 50% kr. 1.960
Barnehageplass 60% kr. 2.210
Barnehageplass 80% kr. 2.660
Barnehageplass 100% kr. 2.910
Kost (ved 100% i kommunal barnehage) kr. 400


Fra høsten 2018 (nytt barnehageår) vil vi ikke lenger ha 50% plasser (nye vedtekter).

Felles søknadsskjema og mer informasjon om barnehageplass finnes her.

Redusert foreldrebetaling - ingen skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en barnehageplass (familier med årsinntekt under kr. 500.500 kan søke.)

Felles søknadsskjema og mer informasjon om redusert foreldrebetaling finnes her.

Gratis kjernetid - 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere årsinntekt enn kr 450 000,- får 20 timers gratis oppholdstid i barnehage.

Publisert
20.01.2014
Sist endret
06.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker