Barnehage betalingssats

For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3.

Pris pr måned 2020
Barnehageplass 60% Kr 2370,-
Barnehageplass 80% Kr 2855,-
Barnehageplass 100% Kr 3135,-
Kost (ved 100%) Kr 425,-

 

Reduksjonsordninger:

Redusert foreldrebetaling - Ingen skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en barnehageplass. Familier med årsinntekt under kr. 574.750 kan søke.

Gratis kjernetid -2-,- 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere årsinntekt enn kr. 566.100 får 20 timers gratis oppholdstid i barnehage.

Fra 1.8.2019 gjelder gratis kjernetid også for 2-åringer.

Felles søknadsskjema og mer informasjon om redusert foreldrebetaling finnes her.

Felles søknadsskjema og mer informasjon om barnehageplass finnes her.

Publisert
20.01.2014
Sist endret
13.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker