Vis fettvett og dovett

Fett tetter rørene og mater rottene

Her finner du en informasjonsbrosjyre om fettvett og dovett utarbeidet av Lillesand kommune.

I Lillesand kommune opplever vi et økende problem med fett i avløpsrørene. Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene, både dine egne og alle de som fører kloakk til renseanlegget. Fett og andre matrester er også med på å holde liv i alle rottene. Ett rottepar og deres unger kan bli til ca 1000 nye rotter på ett år. Rotter i avløpsnettet lever utelukkende av fett- og matrester som kastes i avløpet. Ingen mat - ingen rotter!

Norge har gode toalettforhold både i private hjem, på skoler og helseinstitusjoner og på våre arbeidsplasser, og avløpsvannet blir renset før det slippes ut til naturen. Dette bidrar til å hindre spredning av smittsomme og farlige sykdommer i befolkningen og beskytter naturen mot forurensning.

Men vi mangler dovett. Her i Norge kastes det fortsatt mye avfall i toalettene. Mange bruker toalettet som avfallsbøtte, og de fleste er nok ikke klar over konsekvensene.

Når toalettet brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen. Og det fører til marin forsøpling.

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem. Mye av avfallet som havner langs Norges kyst kommer langveisfra, men mange av kildene er også norske, og en av hovedkildene er vårt eget sanitæravfall.

Vi må vise mer dovett. Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal håndteres som avfall. I kampen mot marin forsøpling må vi feie for egen dør, og et viktig steg på veien er å plassere en avfallsbøtte på badet og slutte å kaste avfall i toalettet.

Publisert
29.11.2016
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker