Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Vinterstenging av gjestehavn og småbåtanlegg - med unntak av Nye Kokkenes

Her finner du viktig informasjon om saken

Vinterstenging - deler av gjestehavna

På grunn av vedlikeholdsarbeid og slitasje på anlegg, stenges deler av gjestehavna for langtidsleie utenom sommersesong. I desember vil det være mulig å bruke gjestehavna i forbindelse med fiske. Bruk av gjestehavna avtales med kommunal havnemyndighet. Kontakt kommunetorget for avtale.


Vinterstenging av småbåtanlegg

Småbåtanlegg tilhørende kommunal havnemyndighet stenges i perioden 16. november til 31. mars. Årsaken er å hindre unødvendig slitasje på anleggene, og redusere skadevirkning fra is. NB. Husk å kople fra og ta med fortøyningene.
Dette gjelder ikke båthavna på Nye Kokkenes - den vil være tilgjengelig for leietaker hele året. jf pkt 1.8 i avtalen.

Publisert
29.09.2016
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker