Foto: Vidar Westergren
Foto: Vidar Westergren

Viltsamling for jegere torsdag 23. august

Lillesand viltnemnd inviterer til viltsamling for jegere i Lillesand kommune 23. august kl. 18 i Eldresenterets lokaler i Storgata 1

Bjørn Ytrehus fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Karin Lillebostad fra Mattilsynet informerer om prosjektet «Nasjonal kartlegging av skrantesyke. Det vil bli opplæring i prøvetakning av CWD-prøver. Utstyr for prøvetaking deles ut til jaktlagene på møtet.

Lillesand kommune er trukket ut som deltaker i prosjektet «nasjonal kartlegging av skrantesjuke» (CWD) hvor totalt 30 000 dyr skal testes i 2018.

Blant disse skal Lillesand ta prøver av alle felte elg og hjort. Ut fra statistikken vil det i år felles ca 15-20 elg og 20 hjort i Lillesand kommune.I tillegg testes alle påkjørte og skadde elg, hjort og rådyr som håndteres av kommunens fallvilt personell.

Aktuelle linker:

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Skrantesjuke-CWD/

https://www.nina.no/cwd/

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med:
Tormod Amundsen
Skogrådgiver og viltforvalter i Birkenes og Lillesand
Tel: 37 28 15 00

Publisert
20.08.2018
Sist endret
24.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker