Viktig melding fra brannvesenet – alle dispensasjoner gitt i forbindelse med skogsdrift er inndratt

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift.

Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart. I Vest-Agder oppheves dispensasjonene fra fredag 13.7 kl. 06.00.

Vi minner også om innført totalforbud 4. juli mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder).


Hans Henrik Bakke
Avdelingsleder beredskap / Varabrannsjef
Tlf. 94523147
ØABV

Publisert
10.07.2018
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker